IQ CHALLENGE – Extra

Shkolla Mehmet Akif në Gjakovë ju jep mundësinë edhe njëherë nxënësve të klasave 5, 6, 7, 8 dhe 9 për pjesëmarrje në garën e inteligjencës IQ CHALLENGE. Testi do të mbahet online me 6 Qershor të shtunën në ora 13:00.
Të gjithë ata që kanë pasur probleme teknike në kyqje mund të jenë pjesë e garës.

Klasa 5 – https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=vve5eb3dd0f9de5e
Klasa 6 – https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=nmh5eb3df57047b6
Klasa 7 – https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=hc95eb3e01b40004
Klasa 8 – https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=vpn5eb3e03554351
Klasa 9 – https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=meq5eb3e051280aa