Apliko për Gara e XII-të në Lëndën e Kimisë

Apliko tani!


A. Faza e 1-rë e testimit