IQ CHALLENGE

IQ CHALLENGE

Apliko tani! More »

PROVIMI PRANUES për regjistrim në klasën e 6-të, 7-të, 8-të, 9-të

PROVIMI PRANUES për regjistrim në klasën e 6-të, 7-të, 8-të, 9-të

Apliko tani! DATA E PROVIMIT 18 Maj 2019, e Shtunë – në orën 10:00 Ditën e provimit duhet ta keni me vete: ID, Laps, Gomë, Mprehëse. Rezultatet do të shpallën me datën More »

Gara e X-të në Lëndën e Kimisë

Gara e X-të në Lëndën e Kimisë

Apliko tani! PROGRAMI I GARËS: • Testi mbahet më 09.03.2019 në ora 10:00. • Kohëzgjatja: 100 min. • Numri i Pyetjeve: 50 • Rezultatet e Provimit : 20.03.2019 (e mërkurë) në www.mackosova.com TË More »

Gara e X-të në Gjuhën Angleze

Gara e X-të në Gjuhën Angleze

Apliko tani! PROGRAMI I GARËS: • Testi mbahet më 16.03.2019 në ora 10:00. • Kohëzgjatja: 100 min. • Numri i Pyetjeve: 50 • Rezultatet e Provimit : 20.03.2019 (e mërkurë) në www.mackosova.com TË More »

 

Urime 28 Nëntori – Dita e Flamurit

AMC (American Mathematics Competitions)

The AMC 8 is a 25-question, 40-minute, multiple choice examination in middle school mathematics designed to promote the development of problem-solving skills. The AMC 8 provides an opportunity for middle school students to develop positive attitudes towards analytical thinking and mathematics that can assist in future careers. Students apply classroom skills to unique problem-solving challenges in a low-stress and friendly environment.

AMC 8 është një provim me 25-pyetje, 40-minutësh, me zgjedhje të shumëfishtë në matematikën e shkollës së mesme të dizajnuara për të nxitur zhvillimin e aftësive për zgjidhjen e problemeve. AMC 8 ofron një mundësi për nxënësit e shkollave të mesme për të zhvilluar qëndrime pozitive ndaj mendimit analitik dhe matematikës që mund të ndihmojnë në karrierën e ardhshme. Nxënësit aplikojnë aftësitë në klasë për sfidat unike të zgjidhjes së problemeve në një mjedis të ulët stresi dhe miqësor.

Who can apply? (Kush mund të aplikojë?)

 • 7 and 8 graders (Nxënësit e klasës VII-të dhe VIII-të)

What are the requirements? (Për provim nevojitën)

 • ID or Birth Certificate (ID ose ekstrakt i lindjes)
 • A personal Laptop (Në Laptop)

Where is the exam center? (Ku është qëndra për provim?)

 • Mehmet Akif College, Banullë, Lipjan
 • +38138581999, +38649770514

Practice Questions


Registration Deadlines and Competition Date

 • Early Bird Registration Deadline: October 1, 2018
 • Regular Registration Deadline: October 29, 2018
 • Late Registration Deadline: November 5, 2018
 • Competition Date: November 13, 2018
 • Registration Fee: 20$ (with credit card)

REGISTER HERE!

Afatet e Regjistrimit dhe Data e Konkursit

 • Regjistrimi i hershëm: 1 Tetor 2018
 • Afati i rregullt i regjistrimit: 29 Tetor , 2018
 • Afati i fundit i regjistrimit: 3 Nëntor , 2018
 • Data e Konkursit: 13 Nëntor, 2018
 • Pagesa e regjistrimit: 20$ (with credit card)

APLIKONI TANI!


Timetable Update

Dear teachers and students, the timetable is updated.
Please check your schedule in the links below.

Timetable 1-5
Timetable 6-12

OWLYPIA : Registration

Registration Deadline: 17.11.2018
Competition Date: 24.11.2018 – 8.30 AM
Registration Fee: 23€

Please contact with authorized person in your school.

 • Mac Lipjan : Ali Öztoprak
 • ISP Marigona : Emrulla Spahiu
 • Mac Prizren : Zekeriya Özay
 • Mac Gjakova : Emre Keskin

OWLYPIA : How it works?

HOW IT WORKS

 • By studying the content of each subject carefully, the young minds prepare themselves for the online competition. Each student will choose a favourite subject where 80% of the questions will come from. They are also expected to address 20% of the questions coming from the Common Ground.
 • All participants must take the online test at their school or at an Owlypia Exam Centre under the supervision of their teachers or supervisors. The test will be invigilated in designated rooms; however, any guidance or support will not be provided to the participants in any way.
 • The online test will be available to the students with a unique code/link, which will be sent to them by email in advance. Participants should follow the instructions on their screen on the day of examination.
 • The participation fee is £20 (23€) per student.
 • The online competition will take place on two dates in November and March. Both Owlypia tests will focus on the same theme “Creativity: Beyond the Borders”, but will consist of different questions.

SUBJECTS

 • Creativity: Beyond the Borders” is the theme of the year 2018-2019! Owlypia has five main subjects and Common Ground.
 • Young intellectuals are expected to select their favourite subject and focus on it. You may find the recommended resources under each subject below. The study resources contain several films and videos to watch, alongside a range of books and articles to read. Some thought-provoking questions provided with each subject should be used to guide one’s research. Any combination of the articles, books, videos, films, blogs and research topics which we highlight online in our resources section is possible during the competition. We therefore advise that all materials are covered to ensure sufficient preparation along with the Common Ground.
  • Social Sciences
  • Art & Design
  • Literature & Culture
  • Science & Technology
  • Economics & Business