Misioni ynë

  • Të edukojmë breza, që krahas arsimimit serioz të marrë në çdo fushë,  të jenë idealist, vizionarë, social, të sjellshëm dhe të respektueshëm ndaj çdo lloj besimi e ideje.
  • Të edukojmë breza që respektojnë bazat e një shteti  demokratik e ligjor që kanë nevojë të gjitha shoqëritë dhe komunitetet.
  • Të edukojmë një brez të emancipuar, të vetëdisuar dhe të mbushur me dashuri për atdheun që ta përfaqësojë me dinjitet kudo atë.
  • Të kontribuojmë me zhvillimin e miqësisë dhe vlerave kulturore të përbashkëta të Kosovës me shtetet  e tjera.